• Tulevaisuuden AI Ratkaisut, Tänään.

  AI-ohjelmointi, konsultointi ja integrointi – teidän menestyksenne eteen.

 • Älykkäät Ratkaisut, Paremmat Tulokset.

  Anna yrityksesi kukoistaa tekoälyn avulla.

 • AI: Seuraava askel yrityksesi kasvulle.

  Räätälöidyt AI-ratkaisut, jotka palvelevat juuri teidän tarpeitanne.

 • Tekoäly, Teidän Ehdoillanne

  Yhdistämme teknologian ja liiketoiminnan visionne mukaisesti.

 • Tekoälyn voima, käytännössä

  Kehitys, konsultointi ja integraatio - yhteisen menestyksen tiellä.

  AI-palvelumme yrityksellesi

  Räätälöidyt ratkaisut moderniin liiketoimintaan.

  Enhanced Strategic Planning

  Cost Reduction

  Enhanced Risk Management

  Päätöksenteon tehostuminen Automaation lisääntyminen Asiakaskokemuksen mullistus Innovaation kiihdyttäminen
  Päätöksenteon tehostuminen Automaation lisääntyminen Asiakaskokemuksen mullistus Innovaation kiihdyttäminen

  Tekoälyn asiantuntijat palveluksessasi

  Räätälöidyt AI-ratkaisut liiketoimintasi haasteisiin.

  Olla suomessa edelläkävijä tekoälyratkaisujen integroinnissa, muovaamassa yritysten tulevaisuutta kohti innovatiivista ja älykästä liiketoimintaa.

  Inspiroimme ja autamme yrityksiä hyödyntämään tekoälyn voimaa, tarjoamalla räätälöityjä AI-ratkaisuja, jotka tehostavat toimintaa, avaavat uusia mahdollisuuksia ja mahdollistavat kestävän kasvun digitaalisessa maailmassa.

  Palvelun kulku

  1.

  Konsultointi

  Alkutapaamisen aikana kartoitamme yrityksenne tarpeet ja haasteet. Tämä vaihe auttaa meitä ymmärtämään, miten tekoäly voi tuottaa teille eniten arvoa ja määrittämään optimaalisen ratkaisusuunnitelman.

  2.

  Suunnittelu ja prototyyppaus

  Perustuen alkukonsultoinnissa kerättyyn tietoon, laadimme yksityiskohtaisen suunnitelman ja luomme ensimmäiset prototyypit valituista AI-ratkaisuista. Näin voimme testata ja validoida ideat käytännössä.

  3.

  Toteutus ja integraatio

  Kun prototyyppi on hyväksytty, aloitamme täysimittaisen ratkaisun kehittämisen ja integroimme sen osaksi yrityksenne olemassa olevia järjestelmiä. Tavoitteena on saumaton ja tehokas integraatio.

  4.

  Tuki ja jatkuva kehitys

  Palvelumme ei pääty pelkästään ratkaisun toimittamiseen. Tarjoamme jatkuvaa tukea, varmistamme, että AI-ratkaisut toimivat optimaalisesti, ja teemme tarvittavat päivitykset vastaamaan muuttuvia liiketoiminnan tarpeita.

  Esimerkki toteutuksia

  Kuvitteellisia esimerkki toteutuksia.

  Yritys X

  Profiili: KotiKulma Oy on kasvava kiinteistönvälitysyritys, joka tarjoaa asuntojen ja toimitilojen myynti-, osto- ja vuokrauspalveluita. Yritys on tunnettu henkilökohtaisesta palvelustaan ja asiantuntemuksestaan.

  Haaste: Markkinatilanne muuttuu jatkuvasti, ja KotiKulma Oy haluaa varmistaa, että heidän mainostekstinsä ovat aina houkuttelevia, ajankohtaisia ja kohdennettuja oikein. Heillä on myös tarve tehostaa mainostekstien luomisprosessia.

  Tekoälypalvelu: AI-pohjainen mainostekstien luominen ja optimointi

  Palvelun kulku:

  1. Konsultointi: Määritellään KotiKulma Oy:n mainostavoitteet, kohderyhmät ja brändiääni.
  2. Datan keruu: Kootaan tietoa yrityksen aiemmista mainosteksteistä, asiakaspalautteista ja markkinatrendeistä.
  3. OpenAI API -mallin soveltaminen: Hyödynnetään tekoälyä luomaan erilaisia mainostekstejä, jotka vastaavat KotiKulma Oy:n tarpeita. Tekoäly optimoi tekstejä reaaliajassa ja ehdottaa parannuksia perustuen asiakasreaktioihin.
  4. Iteraatio ja jatkuva parantaminen: Tekoäly seuraa mainosten suorituskykyä ja tekee tarvittaessa muutoksia tekstien sisältöön.

  Hyödyt:

  • Nopeat ja tehokkaat mainostekstit ilman suurta manuaalista työpanosta.
  • Kohdennetut ja ajankohtaiset mainostekstit, jotka resonoi kohderyhmän kanssa.
  • Jatkuva optimointi ja parempi mainosten ROI.

  KotiKulma Oy voisi hyödyntää tekoälyä paitsi mainostekstien luomisessa, myös markkinointikampanjoiden analysoinnissa ja optimoinnissa, jolloin mainosten vaikuttavuus paranisi ja asiakashankinta tehostuisi.

  Yritys Y

  Profiili: Digimark Pro Oy on dynaaminen digitaalisen markkinoinnin toimisto, joka auttaa asiakkaitaan kasvattamaan näkyvyyttään verkossa ja saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteensa. He tarjoavat palveluita kuten hakukoneoptimointi, mainonta ja sisältöstrategia.

  Haaste: Markkinoinnin maailma on nopeatempoinen, ja Digimark Pro Oy haluaa olla aina askeleen edellä kilpailijoitaan. Yritys etsii tapoja parantaa asiakkaidensa kampanjoiden tehokkuutta ja ROI:ta innovatiivisilla ratkaisuilla.

  Tekoälypalvelu: AI-pohjainen kampanja-analyysi ja optimointi

  Palvelun kulku:

  1. Konsultointi: Määritellään Digimark Pro Oy:n asiakkaiden markkinointitavoitteet ja kampanjoiden nykytila.
  2. Datan keruu: Kerätään tietoa aiemmista kampanjoista, asiakasklikkauksista ja konversioista.
  3. OpenAI API -mallin soveltaminen: Hyödynnetään tekoälyä analysoidakseen kampanjadataa syvällisesti. Tekoäly tunnistaa piilotettuja suuntauksia, tekee ennusteita ja ehdottaa parannuksia kampanjoihin.
  4. Raportointi ja optimointi: Tarjotaan asiakkaille ymmärrettävä raportti löydöksistä ja ehdotuksista, ja tehdään yhteistyössä tarvittavat muutokset kampanjoihin.

  Hyödyt:

  • Paremmin kohdennetut ja tehokkaammat markkinointikampanjat.
  • Syvempi ymmärrys asiakkaan polusta ja konversiopisteistä.
  • Lisääntynyt ROI ja tyytyväisemmät asiakkaat.

  Yritys Z

  Profiili: VisuaaliMainos Oy on dynaaminen mainostoimisto, joka luo vaikuttavia mainoskampanjoita asiakkailleen. Toimisto on tunnettu visuaalisesti houkuttelevista mainosmateriaaleistaan ja räätälöidystä lähestymistavastaan.

  Haaste: Mainosmaailma on visuaalisesti keskeinen ja kilpailtu, ja VisuaaliMainos Oy etsii tapoja erottautua joukosta sekä tehostaa visuaalisen sisällön ja mainostekstien luomista.

  Tekoälypalvelut:

  1. AI-pohjainen mainostekstien luominen ja optimointi
  2. AI-pohjainen kuvien generointi StableDiffusion openSourcen avulla

  Palvelun kulku:

  1. Konsultointi: Määritellään VisuaaliMainos Oy:n visuaaliset ja tekstuaaliset tavoitteet, kohderyhmät ja yrityksen identiteetti.

  2. Datan keruu: Kootaan tietoa yrityksen aiemmista mainoksista, asiakaspalautteista, design-konsepteista ja markkinatrendeistä.

  3. OpenAI API -mallin soveltaminen: Hyödynnetään tekoälyä luomaan erilaisia mainostekstejä, jotka vastaavat VisuaaliMainos Oy:n tarpeita. Tekoäly optimoi tekstejä ja ehdottaa parannuksia.

  4. StableDiffusion openSourcen käyttö: Käytetään tekoälypohjaista työkalua luomaan tai muokkaamaan kuvia, jotka täydentävät mainostekstejä ja resonoi kohderyhmän kanssa.

  5. Iteraatio ja jatkuva parantaminen: Sekä tekstin että kuvan tekoälyseuranta analysoidaan mainosten suorituskyvyn mukaan ja tehdään tarvittavia muutoksia niiden sisältöön.

  Hyödyt:

  • Luodaan visuaalisesti ja tekstuaalisesti vaikuttavia mainoksia nopeasti ja tehokkaasti.
  • Synergia kuvien ja tekstien välillä, joka vahvistaa mainoksen sanomaa.
  • Jatkuva optimointi varmistaa mainosten ajantasaisuuden ja resonoinnin kohderyhmän kanssa.

   

  AI-Generoidut Artikkelit

  Tekoälyn voima sisällössä: Jokainen artikkeli AI:n käsialaa.

  Asiantuntiamme

  Sinun menestyksesi on meidän missiomme.

  Panu Fält

  Senior Consultant

  Sami Kyöperi

  Lead Programmer

  Erno Räsänen

  Server Specialist

  Ota yhteyttä

  Räätälöimme AI-ratkaisut juuri sinun tarpeisiisi.

  Onko sinulla projekti mielessä?